Ο πελματογράφος είναι ένα σύγχρονο σύστημα ψηφιακής απεικόνισης της ανατομικής μορφολογίας των πελμάτων.

Αυτό επιτυγχάνεται με ένα πρόγραμμα καταγραφής των πιέσεων που ασκούνται κατά τη στάση και τη βάδιση πάνω στην ειδική πλατφόρμα του πελματογράφου.

Με τη μέθοδο καταγραφής που αναφέραμε, δηλαδή το Πελματογράφημα, αναλύουμε τη μορφολογία των πελμάτων και αναδεικνύουμε τα παθολογικά ευρήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο «Πελματογράφημα - Ανάλυση Κινητικής Βάδισης».