Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό pdf με τις ασκήσεις και τις οδηγίες.