• Επικονδυλίτιδες( tennis elbow, golfer's elbow)
  • Κατάγματα αγκώνα
  • Δυσκαμψία μετά απο κατάγματα
  • Κινητοποίηση μετά από χειρουργεία στον αγκώνα
  • Εξάρθρημα αγκώνα
  • Ορογονοθυλακίτιδα αγκώνα( olecranon bursitis)
  • Ωλένια νευρίτιδα