• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  • Τενοντοελιτρίτιδες
  • Οστεοαρθρίτιδα καρπού
  • Κατάγματα οστών του καρπού
  • Κατάγματα κερκίδας
  • Κάταγμα σκαφοειδούς