Η Λεμφοθεραπεία είναι η θεραπεία αποκατάστασης του Λεμφικού Οιδήματος και είναι μία μορφή θεραπείας που ανήκει στον χώρο της Φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης.

Απο αρχαιοτάτων χρόνων πρώτοι οι Έλληνες γνώριζαν και μιλούσαν για τα λευκά αγγεία σε αντιδιαστολή των κόκκινων και μπλέ αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος. Ο Ιπποκράτης γνώριζε και μιλούσε για το λευκό αίμα.Το λεμφικό σύστημα ξαναπροσδιορίστηκε πολύ μετά στις αρχές του 17ου αιώνα. Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα άρχισε να μελετάται και να ανακαλύπτεται η φυσιολογία του λεμφικού συστήματος δηλαδή πως δημιουργείται, πως λειτουργεί και πως μεταφέρεται η λέμφος. Πολύ γρήγορα λοιπόν έγινε κατανοητό οτι το λεμφικό σύστημα δεν είναι υπεύθυνο μόνο για την μεταφορά του λεμφικού υγρού αλλά είναι υπεύθυνο επίσης για την ισορροπία των υγρών του σώματος, για την άμυνα του οργανισμού όπως μεταξύ άλλων για το φιλτράρισμα και την αποβολή από τον οργανισμό στοιχείων άχρηστων και βλαβερών.

Οι μελέτες που έγιναν στον 20ο αιώνα κατέδειξαν τα διάφορα στάδια του λεμφοιδήματος όπως και την ανάγκη για καλύτερες χειρουργικές τεχνικές ως προς την αφαίρεση των λεμφαδένων και πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ακτινοβολίας έτσι ώστε να μην καταστρέφονται οι ιστοί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ηπιότερα και πιο αναστρέψιμα οιδήματα. Ωστόσο, όλη αυτή η εμπειρία επί σειρά ετών πάνω στην φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση δεν μπορούσε απο μόνη της να δώσει την λύση στο οίδημα. Έτσι εμφανίστηκε η συντηρητική αγωγή σε συνέχεια της θεραπείας, η λ ε μ φ ο θ ε ρ α π ε ι α.

Την δεκαετία 1960 δημιουργήθηκε μια μορφή θεραπείας της αποκατάστασης του Λεμφικού Οιδήματος απο τρείς καθηγητές- θεραπευτές όπως ο Prof. Foeldi , Asdonk και Vodder. Η Τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε Οίδημα που εμφανίζεται στα άνω και κάτω άκρα, γεννητικά όργανα, πρόσωπο και στην κοιλιά, το γνωστό και ως Λ ε μ φ ο ί δ η μ α.

Το Λεμφοίδημα είναι η σταδιακή συσσώρευση λεμφικού υγρού σε μια περιοχή του σώματος που δεν μπορεί να διοχετευτεί δια μέσω του λεμφικού συστήματος στη κυκλοφορία με αποτέλεσμα την δημιουργία πρηξίματος-οιδήματος. Η λεμφοθεραπεία, σε συνέχεια της θεραπείας, έρχεται να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργεία των λεμφαγγείων και να επιταχύνει την λεμφική παροχέτευση. Ακολούθως γίνεται μπαντάρισμα του άνω ή κάτω άκρου για να διατηρήσει την καλύτερη λεμφική κινητικότητα.