Φυσιοθεραπεία - Κινησιοθεραπεία

Η Φυσιοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα όπως νερό, κίνηση, ρεύμα, φως, ήλιος κλπ. όπου αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται από πτυχιούχο Φυσιοθεραπευτή για θεραπευτικούς σκοπούς.

Λεμφοθεραπεία

Η Λεμφοθεραπεία είναι η θεραπεία αποκατάστασης του Λεμφικού Οιδήματος και είναι μία μορφή θεραπείας που ανήκει στον χώρο της Φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης.

Πελματογράφημα - Ανάλυση Κινητικής Βάδισης

Ο πελματογράφος είναι ένα σύγχρονο σύστημα ψηφιακής απεικόνισης της ανατομικής μορφολογίας των πελμάτων.

Φυσιοθεραπεία κατ’οίκον

Σε παρά πολύ ειδικές περιπτώσεις ο ασθενής δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για φυσιοθεραπεία πηγαίνοντας στο φυσιοθεραπευτή του λόγω αδυναμίας βάδισης ή μετακίνησης.

Φυσιοθεραπεία μετά από επεμβάσεις Ισχύου, Γόνατος και Σπονδυλικής Στήλης

Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή είναι άμεσος μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο Ισχίο, Γόνατο και επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη ως αναφορά την άμεση μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία αποκαταστάσεως.

Όταν η παροχή αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει, τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν λαμβάνουν οξυγόνο με αποτέλεσμα τη νέκρωση τους.

Η παρατεταμένη παραμονή του ασθενούς στην εντατική μονάδα μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έχει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών επιπλοκών.

Το ποσοστό των ατόμων με σωματικές αναπηρίες αυξάνεται παγκοσμίως. Τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα είναι πολυποίκιλα.