Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή είναι αναγκαίος και άμεσος μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο Ισχίο και στο Γόνατο αλλά και μετά από επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με σκοπό και ανάγκη την άμεση μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία αποκαταστάσεως.

Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις ύστερα από τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση συνεδριών φυσιοθεραπείας είναι οι εξής:

  • Ολική αρθροπλαστική Ισχίου/Γόνατος/Ώμου
  • Αρθροσκοπήσεις
  • Συνδεσμοπλαστικές επεμβάσεις όπως προσθίου χιαστού
  • Επεμβάσεις μηνίσκου
  • Οστεοσυνθέσεις
  • Τενοντοσυρραφές, Τενοντομεταφορές
  • Σπονδυλοδεσίες και κήλες μεσοσπονδυλίων Δίσκων