Στην Γερμανία πάσχουν περίπου 4,5 εκατομμύρια ασθενών από χρόνιο Λεμφοίδημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η κατάσταση δεν είναι ιάσιμη. Αλλά με μια ειδική θεραπεία αποκατάστασης υπάρχει η δυνατότητα καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής.

Περίπου 75% του συνόλου των λεμφοιδημάτων, είναι τα λεμφοιδήματα άνω άκρων μετά από παθήσεις καρκίνου του μαστού. Μετά την διάγνωση του καρκίνου του μαστού ακολουθεί η χειρουργική επέμβαση ανάλογα με τον τύπο του όγκου, το μέγεθος του και την κατάσταση των μασχαλιαίων λεμφαδένων, όπως ολική αφαίρεση του μαστού ή Ογκεκτομή σε καθαρά όρια με ταυτόχρονη αφαίρεση του φρουρού λεμφαδένα ή πλήρη καθαρισμό των λεμφαδένων της μασχάλης.

Το ρίσκο για την εμφάνιση ενός λεμφοίδηματος μετά από επεμβάσεις καρκίνο του μαστού υψηλότερα είναι όσο δυσκολότεροι είναι οι χειρισμοί στο μαστό αλλά κυρίως στη μασχάλη.

Επιστήμονες υπολογίζουν ότι περίπου 400.000 γυναίκες μόνο στην Γερμανία μετά από επεμβάσεις μαστού ανέπτυξαν Λεμφοίδημα άνω άκρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ίδιος ο οργανισμός, μπορεί να εξισορροπήσει τη διαταραχή που προκαλείται, σε ένα ποσοστό όμως, περίπου 10% αυτό δεν είναι εφικτό με αποτέλεσμα την εγκατάσταση ενός λεμφοιδήματος άνω άκρου στην χειρουργημένη πλευρά.

Τις πρώτες ενδείξεις οιδήματος χωρίς αίσθηση πόνου, αντιλαμβάνονται οι γυναίκες στο χέρι και στο βραχίονα συνήθως τους πρώτους 12- 24 μήνες μετά το χειρουργείο. Η εμφάνιση του πολύ αργότερα μπορεί να οφείλεται σε μια υποτροπή της νόσου ή ίνωση μετά από ακτινοβολίες στην περιοχή.

Το Λεμφοίδημα στο άκρο ξεκινάει στο 80% των περιπτώσεων στο χέρι, στα δάχτυλα και στο αντιβράχιο και κατά 20% στο βραχίονα-μπράτσο. Οι περιπτώσεις εμφάνισής του μπορεί να είναι μόνο στο χέρι και στα δάχτυλα, μόνο αντιβράχιο, αντιβράχιο και χέρι με δάχτυλα, ή μόνο βραχίονας.

Υπάρχουν λεμφοιδήματα όπου με την πλήρη αποσυμφορητική θεραπεία και τη σωστή εφαρμογή της Λεμφικής μάλαξης και περίδεσης, επιτυγχάνεται μεγάλη υποχώρηση και βελτίωση του οιδήματος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως με σοβαρές ινώσεις και ιστικές μεταβολές δεν έχουμε το απόλυτα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οιδήματα τα οποία δεν ακολούθησαν κάποια μορφή θεραπείας και αποκατάστασης αυτών, πέρασαν στα διαφορά στάδια του λεμφοιδήματος με πολύ αργή εξέλιξη βελτίωσης.

Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του οιδήματος με την πλήρη αποσυμφορητική θεραπεία που περιλαμβάνει τη λεμφική μάλαξη δια χειρός με συνοδεία της περίδεσης όπως και την εφαρμογή ειδικού ενδύματος (γάντι) είναι απαραίτητη εάν όχι επιτακτική και είναι ίσως η πιο σημαντική στην περαιτέρω πορεία και ποιότητα ζωής της ασθενούς.