Πολύ πρόσφατες και σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει πώς η άσκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή και τη λειτουργικότητα ενός ασθενούς με λεμφοίδημα. Όσον αφορά μάλιστα το λεμφοίδημα στο χέρι, είναι τελικά πολύ εύκολο να υποστηρίξει ο/η ασθενής το οιδηματικό άνω άκρο στην καθημερινότητα του.