Το Λεμφοίδημα είναι πάθηση που πολλές φορές εμποδίζει και περιορίζει τον ασθενή αφού επηρεάζει άμεσα την λειτουργικότητά του και χρήζει άμεσης θεραπείας από ειδικό λεμφοθεραπευτή.

Ωστόσο, η θεραπευτική προσέγγιση/ μέθοδος του φυσικοθεραπευτή - λεμφοθεραπευτή δε θα μπορέσει να λειτουργήσει στο μεγιστο βαθμό και να αποσυμφορήσει το σημείο που πάσχει από λεμφοίδημα, αν ο ίδιος ο ασθενής δε συμμορφωθεί με τις βασικές οδηγίες συμπεριφοράς και λειτουργίας.

Για την μέγιστη λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή, την επίτευξη όλων των στόχων μέσα από τη θεραπεία αλλά και την προφύλαξη από επιπλοκές και επιδείνωση της κατάστασης, ο/η ασθενής που πάσχει από λεμφοίδημα θα πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα τις παρακάτω συμβουλές.