Το λεμφοίδημα, η αφύσικη συγκέντρωση λεμφικού υγρού σε κάποιο σημείο του σώματος, είναι μία ιδιαίτερα συχνή παρενέργεια της μαστεκτομής. Αναφορικά, στην Γερμανία μόνο, περίπου 4,5 εκατομμύρια ασθενών πάσχουν από χρόνιο Λεμφοίδημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η κατάσταση δεν είναι ιάσιμη αλλά με μια εξειδικευμένη σύγχρονη θεραπεία αποκατάστασης υπάρχει η δυνατότητα καλυτέρευσης και εξομάλυνσης της ποιότητας ζωής.

«Έχω κάνει μαστεκτομή. Θα εμφανίσω λεμφοίδημα;»

Ανάμεσα στο σύνολο των γυναικών που υπόκεινται σε ακτινοβολίες χημειοθεραπειών ή έχουν υποστεί μαστεκτομή με καθαρισμό λεμφαδένων, το ποσοστό αυτών που θα εμφανίσουν ως παρενέργεια το λεμφοίδημα, είναι περίπου 20%-30%.

Όσο δυσκολότεροι είναι οι χειρισμοί της αντιμετώπισης του καρκίνου στο μαστό αλλά και στη μασχάλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο για την εμφάνιση ενός λεμφοιδήματος μετά από επεμβάσεις καρκίνο του μαστού.