Η ημερομηνία της 6ης Μαρτίου, παρόλο που δε συγκαταλέγεται στον κατάλογο εορτασμού των Παγκόσμιων ημερών, έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Πλαίσιο Λεμφοιδήματος (International Lymphedema Framework) και σε συνεργασία με Δίκτυα Υποστήριξης Ασθενών (Lymphedema Support Networks), ως η Ημέρα Ενημέρωσης Ασθενών για το Λεμφοίδημα (Lymphedema Awareness Day), σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

banner physioasma