Το τελευταίο διάστημα, πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τον κίνδυνο της πανδημίας της νόσου covid-19 και για τα προβλήματα που αυτή μπορεί να δημιουργήσει στους ασθενείς με Λεμφοίδημα. Για το λόγο αυτό πολλοί σύλλογοι ασθενών στη Γερμανία συνέταξαν ανακοινώσεις και οδηγίες με σκοπό τη σωστή ενημέρωση, πληροφόρηση και εφησυχασμό των μελών τους.