Η μέθοδος Bobath είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται στη νοσηλεία και θεραπεία ασθενών με παρέσεις και παραλύσεις όπως διαταραχές στον μυικό σπασμό (σπαστικότητα) μετά από επίκτητες καταστροφές στον εγκέφαλο (εγκεφαλικά, αιματώματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υποξαιμία του εγκεφάλου, καρκίνο εγκεφάλου όπως και άλλες ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος).

Η μεγαλύτερη ομάδα ασθενών στους οποίους εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος είναι ασθενείς μετά από εγκεφαλικά επεισόδια.