Χειροπρακτική ή Manuelle Therapie είναι η θεραπευτική μέθοδος κατά την οποία πραγματοποιούνται χειρισμοί και μαλάξεις από εξειδικευμένο χειροπράκτη, κατά βάση στη σπονδυλική στήλη αλλά και στις άλλες αρθρώσεις.

Η χειροπρακτική, ως επιστήμη υγείας, προσφέρει δυνατότητες πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των νευρομυοσκελετικών παθήσεων του σώματος. Είναι μια ήπια θεραπεία για οξείες και χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές.

Αιτίες αυτών των διαταραχών είναι συχνά μια αναντιστοιχία του φορτίου και το άγχος για το σώμα.