Η Λεμφοθεραπεία είναι η θεραπεία αποκατάστασης του Λεμφικού Οιδήματος και είναι μία μορφή θεραπείας που ανήκει στο χώρο της Φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης.