Σε παρά πολύ ειδικές περιπτώσεις ο ασθενής δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για φυσιοθεραπεία πηγαίνοντας στο φυσιοθεραπευτή του λόγω αδυναμίας βάδισης ή μετακίνησης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης που δεν επιτρέπουν την μετάβαση του ασθενούς στο Φυσιοθεραπευτήριο. Οι περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστούν κατ’οίκον θεραπευτικούς χειρισμούς είναι ασθενείς:

  • Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο ισχίο ή γόνατο όπου συνίσταται η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς
  • Μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και πάρεση ενός μέλους του σώματος ή ημιπληγία
  • Ασθενείς μετά από μακροχρόνια παραμονή σε νοσοκομείο ή εντατική μονάδα
  • Υπερήλικες με αδυναμία βάδισης, για ενδυνάμωση
  • Βαριά λεμφοιδήματα και κυρίως κάτω άκρων με αδυναμία βάδισης