Η Φυσιοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση, η επιστήμη που βασίζεται στα φυσικά μέσα όπως νερό, κίνηση, ρεύμα, φως, ήλιος κλπ και ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την κίνηση του σώματος. Αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται από τον πτυχιούχο Φυσιοθεραπευτή για θεραπεία, αποκατάσταση, δύναμη, λειτουργικότητα και αναλγησία.

Ο όρος φυσιοθεραπεία προέρχεται από τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας «φύσις», «σώμα» και «θεραπεία» όπου η προσπάθεια, η περιποίηση και η θεραπεία είναι στοιχεία για την επαναφορά του σώματος σε φυσιολογική λειτουργία.

Η εφαρμογή της φυσικοθεραπείας είναι απαραίτητη σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες της Ιατρικής όπως: Ορθοπεδική, Χειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Νευροχειρουργική, Ουρολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία κλπ.