Η Φυσιοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα όπως νερό, κίνηση, ρεύμα, φως, ήλιος κλπ. όπου αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται από πτυχιούχο Φυσιοθεραπευτή για θεραπευτικούς σκοπούς.

Ο όρος φυσιοθεραπεία προέρχεται από την αρχαία ελληνική φύσις, σώμα και θεραπεία όπου η προσπάθεια, η περιποίηση και η θεραπεία είναι στοιχεία για την επαναφορά του σώματος σε φυσιολογική λειτουργία.

Η εφαρμογή της φυσιοθεραπείας είναι απαραίτητη σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες της Ιατρικής όπως: Ορθοπεδική, Χειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Νευροχειρουργική, Ουρολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία κλπ.

Οι ασθενείς μας ρωτούν πολύ συχνά ποιός είναι ο πιο ευδόκιμος τίτλος γλωσσολογικά του επαγγέλματος μας. Αυτό πάντως που μπορώ εγώ να υποστηρίξω είναι ότι και οι δυο τίτλοι μπορούν να σταθούν και είναι σωστοί ως προς το αντικείμενο που ασχολούνται.

Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα φυσικά μέσα η δε φυσιοθεραπεία αυτή που ασχολείται με τα μέσα της φύσης.

Κινησιοθεραπεία είναι η θεραπεία αποκατάστασης της κίνησης σε ασθενείς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, τραυματισμούς όπου ο θεραπευτής με κίνηση βελτιώνει η τροποποιεί κάποια λανθασμένη κίνηση του ασθενούς με σκοπό το σώμα να επανέλθει στην σωστή του λειτουργία ή να διδαχθεί και να προσαρμοστεί στη νέα του κατάσταση..