Όταν η παροχή αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει, τα εγκεφαλικά κύτταρα σταματούν να λαμβάνουν οξυγόνο, με αποτέλεσμα την άμεση νέκρωσή τους. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και η συμπτωματολογία να είναι προσωρινή ή και μόνιμη.