Όταν η παροχή αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει, τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν λαμβάνουν οξυγόνο με αποτέλεσμα τη νέκρωση τους.

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και η συμπτωματολογία να είναι προσωρινή ή και μόν
μη.

Η μη ανάταξη των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αναπηρία η οποία συνήθως επηρεάζει δραματικά την κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ασθενούς.

Ο βασικός στόχος της φυσιοθεραπείας στην αποκατάσταση των εγκεφαλικών επεισοδίων είναι η βελτίωση των κινητικών δυσλειτουργιών των ασθενών με σκοπό την ανεξαρτησία τους και την επανένταξη τους στο οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.