Η παρατεταμένη παραμονή του ασθενούς στην εντατική μονάδα μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έχει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών επιπλοκών.

Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή στη δεύτερη φάση θεραπειών δηλαδή τη φάση κατά την οποία ο ασθενής επανέρχεται στο δικό του χώρο μετά από το διάστημα παραμονής στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης. Εκεί καλείται ο θεραπευτής να εντάξει τον ασθενή στην καθημερινότητα του και να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα στην κινητικότητα και τα εναπομείναντα συμπτώματα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.