Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση

Η παρατεταμένη παραμονή του ασθενούς στην εντατική μονάδα μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εγκυμονεί τον κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλών επιπλοκών.

Τις περισσότερες φορές, οι ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στην κινητικότητα και γενικότερα στην λειτουργικότητά τους. Για αυτόν τον λόγο, η φυσικοθεραπεία είναι επιβεβλημένη σε τέτοιες περιπτώσεις.