Το ποσοστό των ατόμων με σωματικές αναπηρίες αυξάνεται παγκοσμίως. Τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα είναι πολυποίκιλα.

Αυτά τα κινητικά προβλήματα είναι διαφόρων αιτιολογιών, όπως από ατυχήματα, από αυτοάνοσες παθήσεις, αρρώστιες ιογενούς αιτιολογίας ή ακόμα και εκ γενετής. Κακώσεις του νωτιαίου μυελού, η σκλήρυνση κατά πλάκας, μυασθένεια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η εγκεφαλική παράλυση, η τετραπληγία, η παραπληγία, η διπληγία, η ημιπληγία, οι ακρωτηριασμοί και ακόμα και η πολιομυελίτιδα(παρόλο που η νόσος αυτή πλέον βρίσκεται σε αποδρομή) συχνά οδηγούν σε σημαντικά κινητικά προβλήματα που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Όλα αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν συνήθως:

  • Δυσκολίες στην κίνηση
  • Δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε χώρους χωρίς ανελκυστήρα
  • Δεν μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους με ασφάλεια
  • Είναι αποκομμένοι από χώρους που δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι για άτομα με κινητικά προβλήματα
  • Συνήθως δεν μπορούν να οδηγήσουν
  • Πολλές φορές έχουν την ανάγκη κάποιου συνοδού
  • Έχουν περιορισμένες δυνατότητες και ευκαιρίες στην εύρεση εργασία